Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Lenfödem son yıllarda daha fazla gündeme gelen, hem doğumsal lenf damarlarında yetersizlik hem de kanser cerrahileri ve/veya radyoterapilere ya da sekonder diğer nedenlere bağlı gelişebilen kronik bir hastalıktır. Lenfödem konusunda farkındalık ve erken tanı çok önemlidir.

3 yıldır hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi erken tanı, tedavi ve prevansiyon konularında yoğun çalışmakta, disiplinler arası eğitim toplantıları ve sempozyumlar düzenlemektedir.

Geçtiğimiz yıllarda üst ekstremite ve alt ekstremite, pediatrik ve baş-boyun lenfödemleri kapsamlı olarak ele alınmıştı. Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi'nin bu yıl gerçekleştireceği sempozyumun ana konuları “Lenfödem ve Ayırıcı Tanılar: Lipödem ve Flebolenfödem’dir. Lenfödem ve lenfödemli hastalarla uğraşan pek çok disiplininin bir araya gelmesiyle kurulan Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi'nin düzenlediği bu eğitim toplantısı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi R salonunda 21 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.

“Lenfödem ve Ayırıcı Tanılar: Lipödem ve Flebolenfödem”in çok boyutlu ve multidisipliner olarak ele alınacağı bu kapsamlı sempozyuma lenfödemle ilgilenen tüm sağlık profesyonellerini bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Düzenleme Komitesi adına
Prof. Dr. Pınar Borman